Välkommen till Jamtkruset!!

Kruset är av svensk stengodslera och ett genuint hantverk, vilket gör att varje krus är unikt. Snodden som är fastsatt på kruset är av naturgarvat renskinn. Kruset är gjort från ett original av ett Pilgrimskrus, vilket hittades i en av Ovikens byar.

                                         

Året var 1953 och Kerstin flyttade som nygift till sin Gustav och ville anlägga ett trädgårdsland. Där hittades Pilgrimskruset och en större nyckel i jorden. Pilgrimskruset är daterat till mellan 1300 – 1450-talet, mer exakt är svårt att ange och krusets höjd är fem cm. Fyndplatsen ligger några kilometer från Ovikens gamla kyrka som var en av de många helgade kyrkor som fanns under medeltiden.

Ett besök i Ovikens gamla kyrka gav pilgrimen 40 dagars avlat – 40 dagars kortare tid i skärselden. Det var även bra att göra ett besök i kyrkan vid någon av kyrkans helgondagar; Mikaeli, Georg och Johannes döpares dag. Att vandra runt kyrkogården med bön för de avlidna gav också syndaförlåtelse.

För långväga pilgrimer och även de från trakten, som inte hade råd eller möjlighet att bege sig ända till Nidaros var Ovikens gamla kyrka ett bra alternativ.

Pilgrimskrusen skiljer sig från andra småkrus genom att istället för en hank vara försett med två små öron. I Sverige och Danmark är typen bara känd i ett fåtal exemplar, men i Norge är ca 150 exemplar kända. De har påträffats exempelvis i husgrunder på landsbygden och städernas medeltida kärnor och de har uppenbarligen haft flera och mycket skiftande användningsområden.

Det står utom allt tvivel, att de också kommit till användning i religiösa sammanhang, ex. i direkt anslutning till vallfärderna till Nidarosdomen.
Det står också klart att denna keramik har importerats till Skandinavien från kontinenten.

Källor:
Helgonet i Nidaros. Olavskult och kristnande i norden.
Skrifter utgivna av Riksarkivet, 3.1997.
Pilgrimsleder. http://www.pilgrimsleder.se/historik/
Sankt Olofsleden http://www.sanktolofsleden.n.nu/

Kontaktperson för frågor eller vid beställning 

Katrin Wiking
070-2053576

Pris inkl. kartong 250kr. Betalning sker i första hand med Swish till nummer: 0702053576

Kruset kan även köpas på http://tictail.com/stolavsledenwebbshop/jamtkruset